Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

           - platný doklad totožnosti - občiansky preukaz ( prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)

           - originál osvedčovanej listiny

           - fotokópia osvedčovanej listiny

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať, ak:

- ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)

- je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku

- ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)

- ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností, geometrické mapy a pod.)

Poplatok:

- v slovenskom jazyku - 1,50 €/1 strana - platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu

- v českom jazyku - 3 €/1 strana

Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady:

          - platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na telefónnom čísle Obecného úradu v Bajerovciach - 051/4597336.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

- na základe "Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu" vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu

- na listine, ktorá sa má použiť v cudzine

- na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku (okrem českého jazyka)

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

Poplatok:

1,50 €/1 podpis - platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu

 

Vzory tlačív

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Utorok: nestránkový deň
Streda:

08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Štvrtok: nestránkový deň
Piatok:

08:00 - 12:00   

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021